Kabbani'nin Kadınları: Padişahın Karısından Sürgündeki Arkadaşına

Wisam MANSOUR

Öz


Suriyeli şair Kabbani tüm eserlerinde, Arap Dünyasındaki kadın istismarına karsı çıkar. Çoğu kereler, şairin eserlerinde kadın vücudunun etik kurallara aykırı sergilendiği ve kadınların nesneleştirildiği eleştirileri yapılmış olsa da, Kabbani, feminizmin güçlü ve güvenilir bir taraftarı olmaya devam etmiştir. Şiirlerinde, üzerindeki baskıya boyun eğmiş dişi olarak Sultan'ın karısı; pasif rolünü kabullenen ve durumundan mümkün olduğunca fayda sağlamaya çalışan Sultan'ın kızı; ataerkil sisteme ciddi bir tehdit oluşturan Korkusuz Kadın; yitirildiğinde yeri doldurulamayan, olgun, sofistike, bağımsız Sürgün Yoldaşı Hanım figürleri, neredeyse gerçekmişler izlenimi verir. Bu Yoldaş Hanımın yalnızca sürgünde şairin yanında yer alması, Arap kadınlarının süregelen çıkmazını ortaya koyar.

Anahtar Sözcükler


Feminizm; Kadına Baskı; Arap Kadınları; Aşk