Thomas Mann ve Rus Edebiyatı

İclal CANKOREL

Öz


Thomas Mann’ın (1875-1955) sanatçılığını etkileyen Tolstoy, Dostoyevski, Çehov gibi Rus yazarlarına olan düşünsel yakınlığının ele alındığı bu makalede Thomas Mann ile adı geçen yazarlar arasındaki benzerlikler ve karşıtlıklar incelenmiştir. Karşılaştırmalı Edebiyat biliminde (Vergleichende Literaturwissenschaft) sıkça karşılaştığımız bu olgu, yazarın fikirlerinin oluşumundaki evreleri izlemek ve eserlerinin incelenmesi bakımından okuyucuya önemli ip uçları vermekte ve geniş açılı bakışı geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Farklı ülkelerde ve zamanlarda üretilen eserlerin, belirli konularda ortak bir paydaya oturtulabilmesi aynı zamanda edebiyatın evrenselliğinin bir göstergesidir. Kullanılan metod ve motiflerdeki benzerlikler, dünya edebiyatının ortak değerlerini yansıtmaktadır. Bu yabancı yazarların eserlerini yakından tanıması Thomas Mann’a kendi ulusuna ve ülkesi Almanya’ya objektif bir perspektiften yakınlaşma olanağı da sağlamıştır. Bu etkilenme, Edebiyat Biliminin bütünlüğü ve devamlılığını göstermesi açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler


Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi; Özdeşleştirme; Kavrama; Benzetme; Çiftkişilik; Burjuva-Sanatçı Düalizmi; Karşıtlık; Psikolojik Yakınlık

Tam Metin:

PDF