André Malraux, İspanyol İç Savaşı ve "Umut"

Şebnem ATAKAN

Öz


Fransız yazar André Malraux İspanyol İç Savaşı’nın (1936-39) canlı tanıklarından birisidir. Savaşın ilk yılında Cumhuriyetçi ordunun General Franco yönetimindeki Falanjist Orduya karşı direnebilmesi için bir uçak filosu kurma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Malraux, Rusya’dan gelen uçaklarla filonun kurulma çalışmalarını yürütür ve 1937 yılının Şubat ayına kadar da bu filonun başında görev yapar. 1938 yılında yayımlanan ve konusunu Malraux’nun İspanyol İç Savaşı’ndaki pilotluk deneyimlerinden ve savaş tanıklığından alan “Umut” romanı, devamlı tehdit altındaki insanı ve onun zor koşullar altında cesaret isteyen savaşımını sergiler. Üç ana bölüme ayrılan romanda, Cumhuriyetcilerin zafere ulaşma isteği ve heyecanından bahsedildiği “Gönülden Geçirmek” adlı ilk bölümden sonra “Manzanares” başlıklı ikinci bölümde farklı görüşteki grupların ilk örgütlenme çabaları, son bölüm olan “Umut”da ise birlik sağlanmış bir orduyla zafere ulaşabileceği beklentisi, başka bir deyişle Cumhuriyetçi birliklerin zafere ulaşma umudu yansıtılır. André Malraux’nun tüm romanlarında rastlanan insanın ölüme ve köleliğe karşı koyabilme olgusu “Umut” romanının da temel taşıdır.

Anahtar Sözcükler


André Malraux; Umut; İspanyol İç Savaşı; İspanyol Edebiyatı; Roman; Cumhuriyetçi

Tam Metin:

PDF