Türkiye’de Bir Macar Türkolog: Tibor Halasi-Kun

Erdal ÇOBAN

Öz


Macar Türkolog Tibor Halasi-Kun; Ankara’daki Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunan Hungaroloji Enstitüsü’nde; 1943-1948 yılları arasında başkan ve misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dünyaca ünlü Türkolog Gyula Németh’in öğrencisi olarak yetişen Halasi-Kun; bu süre içinde eğitim-öğretim faaliyetleriyle meşgul olurken bir yandan da çeşitli kurumlarla iş birliği içinde birçok önemli bilimsel ve kültürel projeye öncülük etmiştir. Onun bu çalışmaları; Türk tarihini; dilini ve kültürünü yeniden ele almak için kurulan Fakülte’nin ana düşüncesiyle de tam anlamıyla uygunluk içindeydi. Gerek ülkesinin II. Dünya Savaşı’ndan sonra Demirperde gerisinde kalması; gerekse Türkiye’de söz konusu ideallerin yeterince anlaşılamaması nedeniyle görevinden ayrılmak ve aynı yazgıyı paylaşan başka yabancı bilim adamları gibi; Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yerleşmek zorunda kalmıştır. Bu çalışma yeni verilere dayanarak; hakkında bugüne değin çok inceleme yapılmamış olan Halasi-Kun’un Türkiye’deki meslek hayatını ortaya koymayı ve bunun yanı sıra onun dönemin bilim ve kültür tarihindeki rolünü aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Tibor Halasi-Kun; Hungaroloji; Türkoloji; Kültürel Diplomasi; Ankara Üniversitesi; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Columbia Üniversitesi

Tam Metin:

PDF