G.Kore-K.Kore Barış Görüşmelerinin Tarihsel Gelişimi: 1970-2000 Arası

Mahmut Ertan GÖKMEN

Öz


Kore Yarımadası, II.Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 1948 yılında ikiye ayrılmıştır. 1948 Ağustos ve Eylül aylarında 38.paralel sınır olacak biçimde siyasi, ekonomik ve idari olarak birbirlerinden tamamen farklı sistemlere sahip olarak kurulan iki ülke, günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Ancak, tek millet, tek kültür, tek geçmişe sahip bu iki ülke, yarımadada Güney ve Kuzey Kore olarak ayrı yaşamak yerine tek devlet olabilmek için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Bu çabalar son yıllarda yoğun bir biçimde devam etmektedir. Bu çabalar bugün düne nazaran daha barışçıl bir platformda ve daha emin adımlarla ilerlemektedir. Ancak bu görüşmelerin ilk adımları oldukça sancılı idi ki, bu çalışmada bu ilk adımlar incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Güney Kore; Kuzey Kore; Kore Yarımadası; Kore Savaşı; Barış Görüşmeleri; Uzlaşma; 38.Paralel

Tam Metin:

PDF