İzmir Yangını ve Çağrıştırdıkları Üzerine

Damla DEMİRÖZÜ

Öz


Bu makale İzmir Yangını ve 1922 sözcüklerinin çağrıştırdıkları nedeniyle yazılmıştır. Makalenin amacı İzmir Yangınını kimin çıkardığını araştırmak değildir. Aksine, bu makalede önce İzmir Yangınının Türk ve Yunan toplumsal hafızalarına nasıl yankılandığına kısaca değinilmiştir. Sonra resmi Yunan anlatısından farklı bir dille İzmir Yangınını ya da memleketinden ayrılışlarını anlatan üç farklı yazarın üç farklı romanına odaklanılmıştır. Bu romanlarda dillendirilen anlatı, ben ve ‘öteki’ ilişkisi incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


İzmir Yangını; 1922; Ben ve ‘Öteki’; Anlatı; Roman; Resmi Anlatı

Tam Metin:

PDF