Hasan Fehmi Paşa’nın Aydın Valiliği Döneminde Eğitim-Öğretimde Düzenlemeler

Ayten Can TUNALI

Öz


Hasan Fehmi Paşa, 19.yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletinin en üst kurumlarında görev almış, valilik yapmış devlet adamlarındandır. Özgeçmişi yeterince bilinmediği gibi, taşra teşkilatında üstlendiği hizmetler, özellikle Aydın Vilayeti Valiliği ile ilgili olarak yazılanlar oldukça kısa olup bir diğerini yinelemektedir. Hâlbuki üç yıla yakın süren Aydın Valiliği sırasında önemli işler başarmış, özellikle ilköğretimin yaygınlaştırılması ve çırak mekteplerinin açılması için girişimlerde bulunmuş ve başarılı olmuştu. Aydın Vilayetinde ilköğretimle ilgili düzenlemeleri ve çırak mekteplerinin açılması ile bu okullarda uygulanacak kuralları ve ders programlarını saptamıştır. Onun bu etkinlikleri çalışmanın özünü oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hasan Fehmi, Aydın Vilayeti; Valilik; Mekteb-i İptidai; Çırak Mektebi; Rüştiye; İdadi; Talimatname; Mekatib-i İptidaiye Müfettişi

Tam Metin:

PDF