Ralph Eugene Meatyard’ın “Lucybelle Crater’ın Aile Albümü” Adlı Yapıtında Poz Verme Eylemini Yeniden Düşünmek

Fulya ERTEM

Öz


Bu makale, fotoğrafa poz verme anını, Ralph Eugene Meatyard’ın “The Family Album of Lucybelle Crater” (Lucybelle Crater’ın Aile Albümü) adlı fotoğraf serisinin analizinden yola çıkarak incelemektedir. Makalenin vurguladığı başlıca öge, poz vermenin, bir yandan, öz-imge, öz-kimlik yaratma çabasından kaynaklanan bir durum olduğu, diğer yandan da bu çabanın imkansızlığını, yani benliğin tümüyle temsilinin, anlaşılmasının ve korunmasının imkansızlığını vurgulayan, paradoksal bir an olduğudur. Başka bir deyişle bu makale, Meatyard’ın, aile fotoğraflarındaki öz-temsilin kodlarını ortaya koyan ve eleştiren fotoğraf çalışmasından yola çıkarak, poz verme anının, özne ve imgesi arasındaki ilişkiyi sorgulayan ve bozan paradoksal bir an olduğunu savunmaktadır

Anahtar Sözcükler


Poz; (Öz-)Temsil; Mimesis; Simulacra; Ralph Eugene Meatyard; Fotoğraf; Özne; İmge