Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar ve Koruma Problemleri

Bekir ESKİCİ, Ali Akın AKYOL, Yusuf Kağan KADIOĞLU

Öz


Yakutiye Medresesi, İlhanlı hükümdarı Olcayto zamanında, 1310 yılında inşa ettirilmiştir. Yapı, kapalı avlulu ve eyvanlı medrese tipinin Anadolu’da iyi korunmuş örneklerinden biridir. Dengeli planı, figürlü taş kabartmaları ve çini süslemeleriyle orta çağ Türk Sanatı içinde seçkin bir yere sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı özenle korunması gerekir.  Halen müze binası olarak işlev gören medrese, yapısal anlamda büyük koruma problemleri ortaya koymamaktadır. Bununla birlikte, özellikle hava kirliliği ve iklimsel etkenler, özgün malzeme yüzeylerinde çeşitli bozulma oluşumlarına yol açmıştır. Koruma ve onarım uygulamaları öncesinde, mevcut problemlerin ve malzeme özelliklerinin araştırılması doğru ve kalıcı yöntemlerin belirlenmesi bakımından önemlidir. Çalışmamız bu amaca yönelik olarak,  2005 yılında yürütülen “Erzurum Yakutiye Medresesi Rölöve ve Restorasyon Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yerinde ve laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu çalışma sonunda; -Zaman içinde yapıda gerçekleştirilen onarım ve değişiklikler saptanmış; -Arkeometrik incelemelerle yapı malzemelerinin karakterizasyonu yapılmış; -Malzemeler üzerinde oluşan bozulma türleri ve nedenleri belirlenip bu sorunlara çözümler önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Koruma; Onarım; Arkeometri; Taş; Tuğla; Harç; Çini; Bozulma

Tam Metin:

PDF