Bir Hint Dramı: Mālavikāgnimitra

H. Derya CAN

Öz


Kālidāsa’nın M.S. 4. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Üçü dram, dördü şiir olmak üzere yedi eseri vardır. Hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz, ama onun Hindistan’ın altın çağı olarak isimlendirilen Gupta döneminde yaşadığı kabul edilir. Mālavikāgnimitra yazarın ilk dönem eseridir. Beş perdeden oluşmuştur. Dram bir aşk oyunudur ve konusu Kālidāsa’ya özgüdür. Ancak eserde tarihi kişilikler yer almaktadır. Aşk, kıskançlık, bağlılık, dostluk, entrika gibi duyguların yer aldığı güzel bir dramdır.

Anahtar Sözcükler


Dram; Dans; Yüzük; Kral; Kraliçe; Vidūshaka; Dua; Aşk; Entrika

Tam Metin:

PDF