Nevşehir ve Ürgüp’te Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisi

Necla TÜRKOĞLU, Onur ÇALIŞKAN

Öz


Bu çalışmada Nevşehir ve Ürgüp’ün biyoklimatik koşulları, fizyolojik eşdeğer sıcaklıklar (FES) temel alınarak analiz edilmiştir. Hesaplamalarda hava ve yüzey sıcaklığı, rüzgâr hızı, bulutluluk, su buharı basıncı, nispi nem gibi meteorolojik parametrelerin yanı sıra insan ısı dengesi de dikkate alınmıştır. Nevşehir ve Ürgüp’te yazın sadece öğleden sonra ısı stresine, akşam ve sabah saatlerinde ise konforlu ısıl algılamalara yol açan koşullar bulunmaktadır. Soğuk dönemde (ekimden marta kadar) 07:00 ve 21:00’de soğuk stresinin farklı seviyeleri ortaya çıkmakta, 14:00’te daha sıcak ve konforlu ısıl koşullar görülmektedir. Termal algılamaların zaman içindeki gelişiminin saptanması için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 19752008 yılları arasında Nevşehir’de 07:00’de +0,048, 14:00’te +0,074, 21:00’de +0,074 ve günlük ortalamada +0,067, Ürgüp’te ise 07:00’de -0,036, 14:00’de +0,075, 21:00’de -0,027, günlük ortalamada +0,006 korelasyon katsayıları (0.01 seviyesinde anlamlı) hesaplanmıştır. Bu korelasyon katsayılarına göre, şehir istasyonu olarak referans alınan Nevşehir’de günün tüm saatlerinde FES değerlerinde artış, kır/kasaba istasyonu olan Ürgüp’te ise sabah ve akşam saatlerinde azalış, öğle saatlerinde ise artış eğilimi görülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Şehir İklimi; Biyoklimatoloji; Termal Konfor; Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık; Termal Algılama; Pearson Korelasyon Analizi; Nevşehir; Ürgüp

Tam Metin:

PDF