Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları

Semine İmge AZERTÜRK

Öz


Köklü geçmişiyle Çin yazısı, günümüzde hâlâ kullanılmakta olan dünyadaki tek resimli yazı sistemidir. Çin’in binlerce yıllık tarihi, kültürü, edebiyatı, bilimi ve felsefi düşüncesi Çin yazısını oluşturan Çince imlerle kaydedilmiştir. Geçmişten bugüne çeşitli aşamalardan geçerek günümüzdeki halini almış olan Çin Yazısı bir “resim yazısı” olarak bilinmekle birlikte gerçekte, farklı sözcük türetme yöntemlerine sahip bütüncül bir yazı sistemidir. Bu bütüncül sistem içinde Resimsel Yöntem, Sembolik Yöntem, Bileşik Yöntem ve Ses ve Anlam Yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu özellikleriyle Çince, zaman içinde, basitten karmaşığa, tek şekilli imlerden çok şekilli imlere doğru bir gelişim göstermiştir. Böylece yeni terim ve kavramlar türetme becerisine sahip tek “resim yazısı” olma özelliğini günümüze kadar korumuştur.

Anahtar Sözcükler


Çince İmler; İmlerin Oluşum Yöntemleri; Çince İmlerin Özellikleri; Çince İmlerin Formları

Tam Metin:

PDF