Virginia Woolf, Orlando ve İstanbul

Zeynep Z. ATAYURT

Öz


Virginia Woolf’un Orlando (1928) adlı romanı, eleştirmenler tarafından Woolf’un romanına adını veren Orlando karakterinin toplumsal cinsiyet değişimi kapsamında, farklı sosyolojik ve psikanalitik parametrelerde ele alınmış ve roman, Orlando karakterinin erklik ve dişilik normlarına eleştirel bir bakış sunması ve cinsiyet rollerinin esnekliğini vurgulaması bakımından sıklıkla edebiyatta androjini/çiftcinsiyetlilik temsilinin bir örneği olarak düşünülmüştür. Ancak, Orlando’nun toplumsal cinsiyet değişiminin gerçekleştiği yer olan İstanbul, coğrafi ve estetiksel uzam bağlamında edebi eleştirilerde pek dikkate alınmamıştır. Bu sebeple, bu makale İstanbul şehrini, Woolf’un karakterinin toplumsal cinsiyet değişimine olanak sağlayan coğrafi bir uzam olarak incelemeyi ve buradan yola çıkarak Doğu ve Batı arasında bir köprü işlevi gören İstanbul’un, Woolf’un romanında toplumsal cinsiyet normlarını ve rollerini sentezleyen bir uzam olarak tartışmayı amaçlamaktadır. Bu saptamalar doğrultusunda, bu çalışma, Woolf’un romanının uzamsal yönünü öne çıkarıp, uzamın estetik ve coğrafi düzlemde çağrıştırdığı anlamları ele alarak, Woolf’un bu romanına çağdaş uzam teorileri ışığında farklı bir eleştirel bakış getirmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Sözcükler


Virginia Woolf; Orlando; Kendine Ait Bir Oda; Mrs. Dalloway; Deniz Feneri; Toplumsal Cinsiyet; Androjini/Çift Cinsiyetlilik; Freud; Uzam; Coğrafya; Doğu/Batı

Tam Metin:

PDF