Sicilya Sanat Şiiri’nden Boccaccio’ya Kadın Kavramı

İlhan KARASUBAŞI

Öz


İtalyan edebiyatında kadın kavramı ve figürü ilk olarak Sicilya Şiir Okulu’nda ortaya çıkmış ve şairlere ilham kaynağı olmuştur. Daha önceki dönem yapıtlarında ağırlıklı olarak Tanrısal aşk söz konusu iken, yeni akımla birlikte duygusal aşk önem kazanmaya başlamış. Dolce Stil Nuovo akımı ile birlikte kadının önemi daha da artmış ve kadın yapıtlarda yalnızca ilham kaynağı olarak değil, şairi ve okuyanı etkileyen bir varlığa dönüşmüştür.

Anahtar Sözcükler


İtalyan Edebiyatı; Kadın Kavramı; Kadın Figürü; Sicilya Şiir Okulu; Dolce Stil Nuovo; Akım; Şair; İlham

Tam Metin:

PDF