Karnavalesk Roman Örneği Olarak Ayfer Tunç’un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi

Zerrin EREN

Öz


Ayfer Tunç’un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi adlı romanı, farklı roman kişileri hakkında birbiri ardına anlatılan öyküleri ile bir başat karakterin yaşamını ya da yaşamından bir kesiti anlatan geleneksel romana alışkın okuru şaşırtır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel romana benzemeyen, ancak modernist ya da post-modernist roman özelliklerini de taşımayan bu yapıtın, karnavelesk roman özelliklerini taşıyıp taşımadığını tartışmaktır. Çalışmamızın sonunda, Tunç’un bu romanda Bakhtin’in karnavalesk romanın özellikleri olarak söz ettiği, grotesk gerçekçiliği, grotesk bedeni, maddesel beden ilkesini, çok sesliliği, çok dilliliği, Menippos yergisini, taçlandırma/tacı geri alma, ölüm/yenilenme, delilik/akıllılık çift değerliliklerini (dualistic ambivalences), yeme içme, şölen imgelerini ve yangın öğesini kullandığı görülmüştür. Bu nedenle, bu romanın yazınımızdaki en güzel karnavelesk örneklerden biri olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Sözcükler


Ayfer Tunç; Karnavalesk Roman; Bakhtin; Menippos Yergisi; Çok Dillilik; Çok Seslilik; Skaz; Çift Değerlilik

Tam Metin:

PDF