Hüseyindede Kabartmalı Vazosunda Betimlenen Dans Eden Bir Hititli

Tayfun YILDIRIM

Öz


Hitit Kültüründe müzik, şarkı ve dansın önemli bir yeri bulunmaktadır. Yazılı belgelere göre, çeşitli tanrılar için kutlanan kült törenlerinde, farklı çalgılar çalınıyor, şarkı ve ilahiler söyleniyor, gösteriler yapılıyor ve zaman zaman da dans ediliyordu. Hitit çivi yazılı belgelerinde, dansla ilgili zengin bir terminoloji bulunmakla birlikte, arkeolojik belgelerde dansla ilgili sahneler azdır. Eski Hitit kabartmalı vazoları, Hitit dansları konusunda az da olsa görsel bilgi vermektedir. Hüseyindede Tepesinde bulunan kabartmalı vazolardaki yeni sahneler, çeşitli tarzlarda uygulanan Hitit dansları konusundaki bilgilerimizi arttırmıştır. İkinci kabartmalı vazoda betimlenen "oynayan bir kadın" figürüne, Hitit Sanatında ilk kez rastlanmaktadır. Kadın dansçı, saz çalan bir erkek müzisyen ve çalpara çalan bir kadın müzisyen arasında oynarken betimlenmiştir. Dansçı, müzik eşliğinde, ellerini yukarı kaldırmış, olasılıkla parmaklarını şıkırdatarak oynamaktadır. Profesyonel bir dansçıyı temsil eden kadın, günümüz Anadolu folklorunun ne kadar uzun bir geçmişi olduğunu belgeleyen önemli bir tasvirdir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Hitit Kültürü; Hüseyindede; Hitit Sanatı; Hitit Tasvir Sanatı; Hitit Vazoları

Tam Metin:

PDF