Bir Türk Sinologun Gözünden Devrim Öncesinin Çin’i: “Eski Çin’den Notlar”

Seriye SEZEN

Öz


Türkiye, tarihsel kökenlerini araştırmada Çin kaynaklarını kullanmak amacıyla, Cumhuriyetin ilk fakültesi olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Sinoloji Kürsüsü’nü kuran bir ülkedir. Kürsü’nün ilk mezunu ve Türkiye’nin ilk Sinologu Prof. Dr. Muhaddere Nabi Özerdim’dir. 1946’da genç bir Sinolog olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca Çin Cumhuriyetine gönderilen ve orada iki yıl kalan Prof. Özerdim, bu seyahate ilişkin, ilkin gazete makalesi olarak yayınladığı gözlemlerini çok sonra “Eski Çin’den Notlar” başlıklı kitapta toplamıştır. Kitap, genç bir Türk Sinologun devrim öncesinin Çin’ine ilişkin kişisel gözlemlerini, görüşmelerini içermesi nedeniyle Türkçe Çin yazınında özel bir değere sahiptir. Makalede önce Türkiye’de Sinoloji eğitiminin başlangıç yılları üzerinde durulmakta ve günümüzde Sinoloji ve Çince eğitiminin genel bir çerçevesi çizilmektedir. Đkinci aşamada, Prof. Özerdim’in kısa yaşam öyküsünün verilmesinin ardından, “Eski Çin’den Notlar” kitabına dayalı olarak yazarın devrimden hemen önceki Çin’e ilişkin gözlemleri değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Muhaddere Nabi Özerdim; Eski Çin’den Notlar; Türkiye’de Sinoloji Eğitimi; Çin Cumhuriyeti; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Türkiye’de Çince Öğretimi

Tam Metin:

PDF