Michel Butor’un "Dereceler" Adlı Romanında Anlatımsal Yapı ve Anlatım Yöntemleri

Zümral ÖLMEZ

Öz


“Dereceler”, Michel Butor’un teksesli anlatıma dayanan romanlarının sona erdiğini göstermekte, çoksesli yapıtlarının başladığını haber vermektedir.Yazarın ilk üç romanı” Passage de Milan”, “L’Emploi du Temps” ile “La Modification” da birer anlatıcı bulunmasına karşın “Dereceler” üç farklı anlatıcı tarafından kaleme alınmıştır. “Dereceler”de bir öğretmenin 12 Ekim 1954 tarihinde  15-16 saatleri arasında Paris Taine lisesi ikinci sınıf öğrencileriyle  yaptığı “Amerika’nın Keşfi ve Fethi”  konulu tarih dersi betimlenmektedir. Oldukça dar bir mekânda ve bir saat gibi kısa sürede cereyan eden derste farklı dönemler ve bölgeler ele alınır. Konu ile bağlantılı çok sayıda metne yapılan göndermelerle ve  alıntılarla öykünün genişlemesi sağlanır. Her biri yedi alt-bölüm içeren üç ana bölümden oluşan söz konusu romanda anlatıcının tarihsel ve yazınsal yolculuğunun yanı s ıra Michel Butor’un, yapıtını  oluşturduğu metinlerle mücadelesine okuyucu ile işbirliğine, okuyucuyu bilgilendirme çabasına tanık olmaktayız. Bir başka deyişle “Dereceler”de , Paris’te bir lise sınıfının betimlenmesi yapıldığı gibi yazarın yazınsal üretiminin üç aşaması da sergilenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Roman; Metinlerarası İlişkiler; Betimleme; Bakış Açısı; Anlatıcı; Çokanlamlılık; Çokseslilik; İç-İçe Anlatı

Tam Metin:

PDF