Henryk Sienkiewicz’in Romanlarında Yurt ve Yurtseverlik İzleği

Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN

Öz


Polonya’ya 1905 yılında ilk Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran Henryk Sienkiewicz, yazdığı tarihi romanlarında işgal altındaki ulusuna atalarının eski zaferlerini anımsatarak, ulusal duygulara seslenmiş, bağımsızlığın ulaşılmaz olmadığını ve bağımsızlığa ulaşmanın bir zaman sorunu olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, yazarın tarihi romanlarında yurt ve yurtseverlik izleği ön plana çıkmaktadır

Anahtar Sözcükler


Sienkiewicz; Yurt; Yurtseverlik; Üçleme; Töton Şövalyeleri; Quo Vadis

Tam Metin:

PDF