Viktor Grigoroviç’in İstanbul ve Balkan Yarımadasını Kapsayan Gezisi

Melahat PARS

Öz


1844-1845 yılları arasında Viktor Grigoroviç’in Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan Yarımadasına yaptığı yolculuklar ve bu esnada yaptığı araştırmalarını topladığı “Avrupa Türkiye’sine Yapılan Yolculuğa İlişkin Notlar” isimli kitabının incelenmesi sonucu ünlü Rus bilim adamının Bulgar kilise kütüphanelerinde bulduğu eski el yazmalarıyla ilgili yorumları ve araştırmaları dikkate değerdir. Özellikle Yunan Kilisesinin Bulgar Halkı üzerinde baskı kurma yöntemlerine eleştirel bir bakış açısı getirirken Bulgar Halkına yapılan bu haksızlığın düzeltilmesi yönündeki görüşleri ve çabaları onun Slavlık bilinci konusunda ne denli hassas davrandığını ortaya koyar.Eserde Rus gezgini V. Grigoroviç’in Balkan Yarımadası’nı seyahati esnasında oradaki Türklerle ilgili olumlu bakış açısı da ayrıca dikkate değerdir.Gezdiği birçok şehirde Osmanlı görevlileri tarafından son derece olumlu karşılanması ve gereken yardımların esirgenmeden tarafına verilmesi Rus gezginciyi son derece duygulandırır

Anahtar Sözcükler


Osmanlı; Türk; Bulgar; Rus Gezgin; Bulgar Kilisesi; Eski Elyazmaları; Sofya; Slavlık

Tam Metin:

PDF