Eski Asurca Metinlerde Tablet Kapları ve Kültepe’den Arkeolojik Örnekler

Remzi KUZUOĞLU

Öz


M.Ö. ± 1974-1719 yılları Asur Ticaret Kolonileri Devri olarak bilinir ve Asurlu tüccarlar bu dönemde Anadolu şehirlerinde yerel idarecilerin izni ve Asur Devleti’nin desteğiyle kārum ve wabartum adı verilen önemli ticaret merkezleri kurmuşlardır. Asur’dan Anadolu’ya ticarî maksatlarla gelen tüccarlar bu faaliyetlerinin sonucu olarak büyük kazançlar elde etmişler, ticarî girişimlerini güvence altına almak maksadıyla da ticarî ve hukukî belgeler düzenlemişlerdir. Günümüzdeki iktisat literatüründe değerli kâğıt olarak ifade edilen belgelerle karşılaştırabileceğimiz bu tür kayıtların korunması veya bir yerden başka bir yere nakillerinde zarar görmemesi tüccarlar açısından önemli bir husustu. Bugün çelik kasalarda saklanan bu özel ve değerli belgeler, o dönemde nerelerde saklanıyordu ve nasıl taşınıyordu? Biz bu çalışmamızda tabletlerden elde edilen bilgileri, arkeolojik buluntularla birlikte ele alarak, bu konuya yeni katkılarda bulunmaya çalışacağız.

Anahtar Sözcükler


Kültepe; Eski Asur; Çivi Yazısı; Arşiv Odaları; Tablet Kapları; Asurlu Tüccarlar; Anadolu Mimarisi; Arkeoloji

Tam Metin:

PDF