Osmanlı Hilalinin Altında Bir Venezuelalı ve Anlatılarında Yer Alan 1915 Yılı Olayları Hakkında Bazı Değerlendirmeler

Mehmet Necati KUTLU

Öz


Rafael de Nogales Méndez Birinci Dünya Savaşı döneminde, yabancı askeri uzman olarak Osmanlı Ordusunda görev yapmış bir Venezuela vatandaşıdır. 14 Ekim 1877'de Venezuela'nın Táchira eyaletinin başkenti olan San Cristobal şehrinde doğan Rafael de Nogales Méndez, 1915 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelmiş, 1919 yılına kadar Osmanlı Ordusunda önce Yüzbaşı, daha sonra Binbaşı olarak görev yapmıştır. Nogales yaşamının bu dönemi ile ilgili bilgi ve hatıralarını derleyerek daha sonra yayımlanan “Hilal Altında Dört Yıl” ve “Hatıralar” adlı kitaplarına yansıtmıştır. Bu çalışma kapsamında Nogales’in yaşamı ve ülkemizdeki faaliyetlerine kısaca değinildikten sonra, bu esrarengiz asker-yazarın 1915 yılında bizzat şahit olduğu Van Ermeni ayaklanması hakkındaki ifadelerinden bazıları ortaya konacak ve bu konuda bazı yorumlar öne sürülecektir.

Anahtar Sözcükler


Nogales; Méndez; Osmanlı İmparatorluğu; Birinci Dünya Savaşı; Venezuela; Van; Ermeni İsyanı; 1915

Tam Metin:

PDF