Eski Bulgar Edebiyatı ve Bizans Başkenti Konstantinopolis’in Eğitim ve Dinsel Kurumları

Hüseyin MEVSİM

Öz


On bir yüzyıllık yazılı tarihinin bazı evrelerinde Bulgar edebiyatıyla Bizans başkenti Konstantinopolis arasında sıkı bağlar kurulur. Bu etkileşim sürecinin doruk noktalarına, Eski Bulgar edebiyatının başlangıç dönemi olan 9., 10. yüzyıllarda ve ülkenin Osmanlı egemenliğine girmesinden önce 14. yüzyılda erişilir. 9. ve 10. yüzyıllarda Konstantin-Kiril Filozof, Simeon, Çernorizets Hrabır, Yoan Eksarh gibi Bulgar kültürü ve yazınında belirleyici roller üstlenen kişilikler Magnaura Yüksek Okulu’ndaki eğitimleri sırasında, Antikçağ ve Bizans geleneklerini özümseyerek, burada edindikleri deneyimi kendi topraklarına taşırlar. Ayrıca, 14. yüzyılın ikinci yarısında başta Teodosiy Tırnovski, Evtimiy, Grigoriy Tsamblak, Kiprian olmak üzere Tırnovo Ekolü’nün temsilcileri Bizans başkentinin en önemli dinsel ve düşünsel odağı niteliğindeki Studion Manastırı’nda kalırlar.

Anahtar Sözcükler


Bulgar Devleti; Eski Bulgar Edebiyatı; Bizans; Konstantinopolis; Magnaura Yüksek Okulu; Studion Manastırı

Tam Metin:

PDF