Baranyai Decsi János’un "Türk İmparatorlarının Kroniği" İsimli Manzum Tarihi

İsmail DOĞAN

Öz


Baranyai Macar Hümanizminin ve Protestanlığının önemli temsilcilerinden biridir. Wittenberg ve Strassburg gibi Macaristan dışındaki önemli Protestan eğitim merkezlerinde eğitim görmüş ve o dönemde Macaristan’da hızla yayılan bu yeni mezhebin ilk eğitmenlerinden biri olmuştur. Romalı tarihçi Sallustius’un eserlerini de Macarcaya kazandıran Baranyai, aynı zamanda Macaristan tarihi üzerine de eserler vermiştir. Baranyai’nin 1597 yılında kaleme aldığı “Türk İmparatorlarının Kroniği” isimli eseri hem Osmanlı padişahlarını manzum şekilde anlatması, hem de türünün Macar edebiyatındaki nadir örnekleri arasında olmasından dolayı Türk tarihi ve Macar edebiyatındaki Türk imgesi açısından önemlidir.

Anahtar Sözcükler


Macar Edebiyatı; Türk İmgesi; Osmanlı; Türk Tarihi; Manzum Tarih; Protestanlık; Hümanizm; Şecereler

Tam Metin:

PDF