Hersek’te İslâm’ın Yayılması

Ahmed S. ALİÇİÇ, Hatice ORUÇ (Çeviren/Translator)

Öz


Makale, Ahmed S. Aličić''in,  “Širenje islama u Hercegovini”, Prilozi za orijentalnu filologiju 41/1991, (Naučni Skup: Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu), Sarajevo 1991. makalesinin Türkçe çevirisidir.

Anahtar Sözcükler


Hersek; İslam; İslam'ın Hersek'te Yayılması

Tam Metin:

PDF