Tegüder’in Kalavun’a Ültimatomu

Adel ALLOUCHE, Mustafa UYAR (Çeviren/Translator)

Öz


Bu makale, Adel Allouche’nin, “Tegüder’s Ultimatum to Qalawun” adlı makalesinin Türkçe çevirisidir

Anahtar Sözcükler


Adel Allouche; Tegüder; Kalavun; Ültimatom

Tam Metin:

PDF