Aiskhylos’un "Persler" Oyunu ve Tarih

Christopher PELLING, Ayşen SİNA (Çeviren/Translator)

Öz


Bu makale, Christopher Pelling’in Greek Tragedy and the Historian (Oxford: Clarendon Press, 2001) adlı kitapta “Aeschylus’ Persae and History” başlığıyla 1-19 sayfaları arasında yayınlanan makalenin Türkçe çevirisidir.

Anahtar Sözcükler


Christopher Pelling; Salamis Savaşı; Aiskhylos; Persler; Tarih

Tam Metin:

PDF