Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları

Cengiz ÇETİN

Öz


M.Ö. 8. binden itibaren tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü Anadolu bu tarihten günümüze kadar bir çok uygarlığa sahne olmuştur. Her biri tarım toplumuna dayanan bu uygarlıklar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde bulunmuşlardır. Bu birbirinden farklı topluluklar toprak ve doğanın verimliliği konusunda aynı endişeleri yaşamışlardır. Bu endişeyi gidermek ve doğayı olumlu yönde etkilemek için de benzer çareler üretmişlerdir. Endişe ve endişenin çözümündeki benzerlik Anadolu’ya yerleşen Türk toplumunda da devam etmiştir. Söz konusu benzerliğin kanıtları Modern Türk toplumunun gelenek ve görenekleri incelendiğinde kolaylıkla bulunabilir. İşte Anadolu Türk Köylüsü seyirlik oyunları da eski Anadolu toplumlarının bereket kültüne ait izler taşıyan önemli birer veri kaynağıdır.

Anahtar Sözcükler


Ana Tanrıça; Bereket Kültü; Bereket Dionysos; Dirilme; Hieros Gamos; Kutsal Evlilik; Seyirlik Oyunları

Tam Metin:

PDF