Hüseyindede Tepesi'nde Bulunan İkinci Kabartmalı Vazoya Ait Yeni Bir Müzisyen

Tayfun YILDIRIM

Öz


Çorum/Sungurlu İlçesine bağlı Yörüklü Beldesi'nin güneybatısında yeralan Hüseyindede Tepesi, 2000 Yılı kazı sezonunda, bazı yeni kabartmalı vazo parçaları bulunmuştur. Önceki yıllarda ele geçen İnandıktepe-Bitik grubuna ait büyük vazo'nun en üst frizine ait olduğu anlaşılan parçada, bir müzisyen betimlenmiştir. Müzisyen, saz çalan bir erkeği temsil etmektedir. Sazcının en yakın paralelleri İnandıktepe, Boğazköy, Eskiyapar ve Alişar'da ele geçen Eski Hitit kabartmalı vazolarında görülmektedir. Sazlar, Hitit mabet müziğinin, kült törenlerinin ve günlük eğlencelerin popüler enstrümanıdır. Yazılı belgelere göre bu enstrümanla birlikte hem dans ediliyor hem de şarkı söyleniyordu. Anadolu tasvir sanatında ilk kez Eski Hitit Döneminde ortaya çıkan saz ve sazcı tasvirleri, varlıklarını Hitit imparatorluk Çağı, Geç Hitit ve Urartu Döneminde de sürdürmüşlerdir. Hüseyindede kabartmalı vazolarında betimlenen sazcılar, Eski Hitit Krallık Çağı'nın ilk dönemini (I.Hattuşili zamanı) temsil eden görsel sanat anlayışına, yeni katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Hüseyindede Tepesi; İkinci Kabartmalı Vazo; Müzisyen

Tam Metin:

PDF