Hintlilerin İlk Aşk Öyküsü: Pururavas ve Urvaşi

H. Derya CAN

Öz


Hint Mitolojisini Vedik ve Epik olmak üzere iki döneme ayırabiliriz. Bu geniş mitoloji tanrılar, tanrıçalar ve aşağı yaratıklara ait öykülerle bezenmiştir. Başlangıçta doğal fenomenlerin bizzat kendilerine tapınılmış, zamanla da bunlar tanrılaştırılmıştır. Hatta tıpkı insanlar gibi tanrıların da eşleri ve çocukları olduğuna inanılmıştır. İnsanlarla bu göksel varlıklar arasında geçtiğine inanılan birçok öykü dile getirilmiştir. Pururavas ile peri kızı Urvaşi'nin öyküsü de bu öykülerden biridir. Öykü ölümlü kral Pururavas ile peri kızı Urvaşi arasındaki aşkı anlatır. Bu, belki de dünyadaki ilk aşk öykülerindendir. Pururavas güneşi; Urvaşi şafağı simgelemektedir. Mitolojide güneş hep erkek, şafak ise dişi olarak gösterilmiştir. Bu öykü, bunu oluşturan şairlerin düşünce yapılarını da yansıtmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hintlilerin İlk Aşk Öyküsü; Pururavas; Urvaşi

Tam Metin:

PDF