Umberto Saba'da Trieste Manzaraları

Zuhal YILMAZ

Öz


Nasıl ki ünlü İtalyan şair Giacomo Leopardi için Recanati çok büyük bir öneme sahiptir, aynı şekilde Umberto Saba'nın eserlerinde doğduğu kent olan Trieste'nin etkisi çok belirgindir. Saba Trieste'yi romantik ve dramatik bir kent olarak nitelendirmekte ve kentin bu özelliklerinin kendi klasik ve şiirsel karakteriyle bir çelişki oluşturduğunu ve sanatının da bu çelişkiden beslendiğini belirtmektedir. Kentin maddesel ve ruhsal görünümü; denizi, limanı, dağları, tepeleri, üzerinde süzülen bulutları ve denizi, sokakları, bu sokaklarda hep bulmayı başardığı, sığınıp dış dünyayı izlediği köşecikleri, rüzgarları, kısacası her şeyi şaire esin kaynağı olmuştur. Kentteki her şey ona yaşamının bir devresini, bir olayını çağrıştırmaktadır. Bu kentten ayrı olduğu zamanlarda da ona duyduğu özlemi sürekli vurgulamıştır. Ayrıca kentine duyduğu aşkı karısı Uma'ya olan bağlılığıyla ve G. Leopardi'nin Recanati'ye olan aşkıyla özdeşleştirmiştir.

Anahtar Sözcükler


Umberto Saba; Trieste; Trieste Manzaraları

Tam Metin:

PDF