Maria Pawlikowska-Jasnorzewska'nın Türkiye Gezisinin Şiirlerine Etkisi

Neşe TALUY YÜCE

Öz


Polonyalı şair Maria Pawlikowska- Jasnorzewska, Polonya edebiyatında iki savaş arası dönem olarak adlandırılan edebi dönemde eserler vermiştir. Şair XX. yüzyılın yirmili yıllarında yaptığı Türkiye gezisi sırasında, özellikle İstanbul'dan çok etkilenmiş ve bu etki altında birkaç şiir yazmıştır. Şairin Polonyalılar tarafından bile az bilinen bu gezisi ve Türkiye'nin etkisiyle yazdığı şiirlerin analizi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Maria Pawlikowska-Jasnorzewska; Türkiye Gezisi; Şiirler