Çağdaş İspanyol Romanında Madrid

Şebnem ATAKAN

Öz


Bu çalışmamızda Madrid şehrini ve onun Çağdaş İspanyol yazınındaki yerini inceleyeceğiz. Şehrin kuruluşu IX. yüzyıla dayanır. Madrid'in İspanyol Yazınına farklı ve daha derin içerikli olarak girmesi Realist Dönem yazarlarından Benito Perez Galdös'un yapıtlarıyla olur. Yaşamının büyük bir bölümünü bu şehirde geçiren yazar, köşe bucak her yerini bildiği ve her sınıftan insanı tanıdığı bu şehre ayrı bir sevgi duyardı. Daha önceleri konusu Madrid'te geçen romanlar yok değildi ama Galdös ile yaşayan, kanlı canlı, acı çeken, var olma savaşımı veren insanlarıyla özdeşleşen bir Madrid karşımıza çıkar. Toplumsal çalkantılar nedeniyle zor yaşam koşulları içinde sürüklenen insanları anlatan Galdös'un izinden daha sonra Pio Baroja, Camilio Jöse Cela, Max Aub, Soledad Puertolas gibi yazarlar gider.

Anahtar Sözcükler


Madrid; Çağdaş İspanyol Romanı

Tam Metin:

PDF