Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dericiler

Turgut YİĞİT

Öz


Hititçe çivi yazılı metinlerde deri işiyle uğraşan kişiler LU(MES)ASGAB ideogramıyla gösterilmektedirler. Az sayıda belgede geçtikleri ve bu belgelerin yazılı olduğu tabletlerin kırık ya da içeriklerinin onlar hakkında geniş bilgi sunmaya elverişsiz olması dolayısıyla dericilerin Hitit toplumsal ve ekonomik yaşamındaki yeri yeterince ortaya konulamamaktadır. Elimizdeki bilgilere göre, bu zanaatla Hitit kentlerinde ve Hitit devletine bağlı devletçiklerin kentlerinde özgürler olduğu gibi, belki köleler de uğraşmaktaydı. Dericiler, deriyi kullanılabilir hale getirip onu işlemenin yanı sıra alım satımını da yapıyorlardı. Usta-çırak ilişkisi ile kuşaktan kuşağa aktarılan bu mesleğin sarayda da saray görevlileri tarafından sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hititçe; Çivi Yazılı Metinler; Dericiler

Tam Metin:

PDF