Selçuklu Devletinin Yadigârı Celali Kalesi

Mohammad Nabi SALİM

Öz


Selçuklu mimarisinin erken dönem eserlerinden olan Celali Kalesi (XI. asır), farklı mimari yapısı ile dikkat çekmektedir. Günümüze sadece duvarları intikal edebilen Celali Kalesi'nin banisi Selçuklu Sultanı Melikşah (Celalüddevle ve'd-din Muizeddîn Ebû'l-Feth Hasan Melikşah ölm. 1092)'dır. Sultan Melikşah'ın Kâşân şehrinin güneyine düşen Celali Kalesi'ni o dönemde Selçuklu payitahtı konumunda olan İsfahan şehrinin yol güvenliğini sağlamak amacıyla Ebu'l-Kasım el Kassani adında bir mimara yaptırdığı bilinmektedir. Bu makalede dönemin ana kaynakları ışığında XIX. asırda Kâşân şehrinin durumuna ve Celali Kalesi'nin stratejik önemine dikkat çekilecek, kale, hendek, kule gibi savunma öğelerine sahip bulunan kalenin yapım süreci mercek altına alınacaktır. Başkent İsfahan'a yakın olması hasebiyle oldukça stratejik bir noktada konumlandırılmış bulunan Celali Kalesi, şehre giden yolların güvenliği yanında Kâşân-İsfahan yol güzergâhı bakımından da bir geçiş noktası durumundadır. Zamanın azizliğine ve insan kaynaklı tahribatlara maruz kalan kale büyük hasarlar alarak günümüze kadar erişebilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Selçuklu; Kâşân; Celali Kalesi; Melikşah Dönemi; XI. Asır

Tam Metin:

PDF