Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı

Turgut YİĞİT

Öz


Akkadlar Çağı(M.Ö. 2350-2150) Anadolu'da Eski Bronz Çağı'nın geç evresine rastlamaktadır. Henüz yazının kullanılmadığı bu dönemde Anadolu'nun siyasal yapısını tanımakta şüphesiz öncelikle arkeolojik kazıların sonuçlarına ve bununla birlikte Anadolu 'ya dair kayıtları içeren Akkadlı krallara ilişkin belgelere bakmak durumundayız. Bunlar birlikte değerlendirildiğinde, genel olarak söz konusu dönem Anadolu'sunun siyasal yapısı için, belli bir gücü elinde tutan ve çevresindeki daha küçük yerleşim birimlerini ve bölgesini kontrol edebilen, saray ve bunun yanı sıra başka amaçla, belki kamu binaları olarak kullanılmış, büyük ölçekli mimari yapılara sahip, etrafı surla çevrilmiş şehirlerin, şehir devletlerinin varlığı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler


Akkadlar; Eski Bronz Çağı; Anadolu; Site Devleti

Tam Metin:

PDF