Descartes'in Epistemolojisinde Tanrı'nın Yeri

Ülker ÖKTEM

Öz


Bu makalede, Descartes'in açık-seçik, kesin ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için izlediği yol ve bu yolda Tanrı 'ya verdiği inkâr edilemez yer söz konusu edilecektir. Böylece, onun, bir yandan epistemolojiden hareketle ontolojisini nasıl kurduğu; başka deyişle, epistemolojisinin ontolojisine nasıl temel teşkil ettiği; öte yandan ontolojisinin epistemolojisini nasıl belirlediği gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Descartes; Ontoloji; Epistemoloji; Tanrı; Apaçıklık; Kesinlik

Tam Metin:

PDF