Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örnekleri

Songül SALLAN GÜL

Öz


Sosyal güvenlik terimi literatürde 1930'lu yıllarda kullanılmakla birlikte, sosyal güvenliğin bazı türleri insanlığın güvenli, sağlıklı ve insanca bir yaşam sürme arzusunun bir sonucu olarak çok daha eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Sosyal güvenliğin anlamı, türleri ve kimin sorumluluğunda olduğu sorularına verilen yanıtlar ise, sürekli değişmiştir. Günümüzde egemen olan yeni sağın sosyal güvenliğe bakış açısı, Keynesci refah devleti politikalarına bir karsı çıkışı ifade etmektedir. Yeni sağ, sosyal güvenliğin devletin değil, bireyin sorumluluğu olduğunu vurgulamakta, birey ve piyasa temelli bir refah anlayışını ileri sürmektedir. Bu makalenin ana tartışması da, yeni sağın sosyal güvenliğe bakış açısının tarihsel olarak 17-19. yüzyıllar arasında egemen olan geleneksel-bireydinsel temelli nitelikli anlayışın çağdaş bir biçimi olduğudur. Bu makalede, bir yandan, İngiltere ve Türkiye örneklerinde yeni sağ sosyal güvenlik anlayışının tarihsel bağlantıları ülke özgünlükleri içinde ele alınmaktadır. Diğer yandan da, her iki ülkede modern sosyal güvenlik kurumlarının gelişimi ve yeni sağ çizgide dönüşümünün eş zamanlılığı kapitalist dünya sistemi içindeki yerleri bakımından tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Sosyal Güvenlik; Sosyal Sigorta; Yeni Sağ; Dünya Sistemi; İngiltere; Türkiye

Tam Metin:

PDF