Fosillerde Tafonomik Analizler: Paşalar Kazısı Örneği

Ayhan ERSOY

Öz


Paşalar fosil lokalitesi ilk olarak Heinz Tobien tarafından 1960'larda kazılmıştır. İkinci kazı sezonu 1983 yılında başladı ve temel amaçlardan biri lokalitenin tafonomik tarihini ortaya koymaktı. Temelde bu amaçla, 1984 kazı sezonunda Pllokalitesinden, üç farklı kum ünitesinden eleme yöntemiyle fosil materyal toplandı. Bu materyal üzerinde sırasıyla şu analizler yapıldı; İlk olarak, makroskobik olarak beş tafonomik kriter altında incelendiler; ikinci olarak, her bir kriterdeki kemikler ölçülerek, 0-5mm'den başlayıp 25-X'e kadar olan, 6 milimetrik boyut kategorilerine ayrıldılar. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Paşalar orta Miyosen dönem sedimanları bulundukları yere tek hızlı bir akıntı ile taşınarak depolandılar. Taşınmadan önce fosiller hava şartlarından etkilendiler, taşınma sırasında yuvarlaklaşma ve kırılmalar meydana geldi ve taşınmadan sonra fosillerde aşınma ve bozunmalar meydana geldi ve bitkiler kök izlerini bıraktılar. Fosiller bölgeye sedimanın bir parçası olarak taşındılar. Üç ana kum ünitesinin tafonomik tarihinde farklılık olmadığı için, Paşalar faunası karışık bir fauna değil ve fosil topluluk hemen hemen yaşayan topluluğu yansıtmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Paşalar Fosil Lokalitesi; Heinz Tobien; Miyosen Dönemi

Tam Metin:

PDF