Platon’un Protagoras’ında Haz Anlayışı Üzerine Bir İnceleme

Ayşe SÖNMEZ

Öz


Platon’un Protagoras diyalogunda hazzı (ἡδονή ) ele alış biçimi son yıllarda pek çok önemli araştırmacı tarafından tartışılmış, ancak Platon’un bu diyalogda hazcı mı yoksa hazcılık karşıtı mı olduğu üzerinde bir anlaşmaya varılamamıştır. Platon’un hazzı tartıştığı ilk diyalog Protagoras’tır. Bu diyalogunda hazzı iyi olan ile özdeştirmesinden ötürü Platon’un hazcı bir yanının olduğu düşünülmektedir. Zira, daha sonraki diyaloglarında – Gorgias, Phaidon, Devlet, Philebos ve Timaioshazzı ele alış biçimi hazcılık karşıtı bir tutum olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yazıda, Platon’un hazzı tartıştığı ilk diyalogu olan Protagoras’taki ‘hoş olan şey iyidir’ önermesinden yola çıkılarak, Sokrates gerçekten hazcılığı kabul ediyor mu? Eğer kabul ediyorsa, bu onu hangi açıdan hazcılara yaklaştırır? Yok eğer etmiyorsa, hazcılığı diyalog içerisinde hangi bağlamda kullanıyor? sorularına cevap aranmaya çalışılacaktır. Böylece Protagoras diyalogunda hazcılığın Sokrates’in tartışmasındaki rolünün anlaşılması amaçlanmaktadır.


Anahtar Sözcükler


Eski Yunan Felsefesi; Platon; Haz; İyi; Hazcılık; Erdem; Bilgi

Tam Metin:

PDF