Göçmen Edebiyatı'nda Yeni Bir Yazar. Mehmet Kılıç ve "Fühle Dich Wie Zu Hause" Adlı Romanı

Dursun ZENGİN

Öz


Bu makalede önce Almanya'daki Göçmen Edebiyatı ve bu edebiyatın oluşumu, gelişimi ve bugünkü durumuna ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara ilişkin genel bir bilgi verilmektedir. Daha sonra Almanya'da Almanca ya da Türkçe eserler veren Türk yazarları konu edinmektedir. İkinci ve asıl bölümde ise, Göçmen Edebiyatı'ndan yeni bir yazar ve eseri tanıtılmaktadır. Bu çerçevede Melımet Kılıç'in hayat, uğraşları ve edebî eserlerine değinildikten sonra, "Fühle Dich Wie Zu Hause" adlı romanının edebî yönden bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Göçmen Edebiyatı; Mehmet Kılıç; Fühle Dich Wie Zu Hause

Tam Metin:

PDF