"Havelok the Dane"de Birçok Edebi Türün Metinsel Paralellikler ve Mecazi İfadelerle Birleştirilmesi

Ufuk EGE

Öz


Bu makalede, “Havelok the Dane”nin kökeni, türleri, metinsel tekrarları ve anlamı tartışılmaktadır ve iyi plânlanmış olan bu yapıtın yazarının, birçok edebi türleri ve paralel olayları, yapıtın üslubunu en çarpıcı bir şekilde sergilemek amacıyla çok usta bir şekilde ele aldığı, sonucuna varılmıştır. Ancak, bu yapıt hakkındaki bibliyografya taraması onun uzun zamandır ihmal edilmiş bir şiir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler


Havelok the Dane; Metinsel Tekrarlar; İyi Planlanmış Bir Yapıt