Fabian Society ve İki Yenilikçi Yazar G. Bernard Shaw ve H.G.Wells, 1903-1908

Sema EGE

Öz


1900'lü yıllarda İngiltere'de en çok üzerinde durulan konulardan biri sosyalizm ve sosyalizmin insan yaşamını nasıl etkileyeceği idi. 19.yy.sonunda İngiltere'de kurulan Fabian Society, sosyalist yazar ve düşünürlerin fikirlerini ve sosyalizmi tanıtmak üzere toplandıkları entellektüel bir topluluktu. Fabian Society'nin ünlü üyeleri arasında devrin en önde gelen tiyatro yazarı G.B.Shaw da bulunuyordu. Shaw diğer bir sosyalist düşünür olan bilim kurgu ve ütopya yazarı H.G.Wells'in topluluğa katılmasının topluluğun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunacağı inancıyla Wells'in Fabian Society'ye girmesini istiyordu. Her ne kadar bu yazarlar sosyalist görüşlü olsalar da her birinin sosyalizm anlayışı birbirinden çok farklıydı. Bu nedenle Wells'in Fabian Society'ye girmesi sosyalizm anlayışları arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasını sağlamış, bir diğer ifadeyle, dolaylı olarak sosyalizm tartışmasını canlandırmış, dolayısıyla zaman içerisinde toplumda yenilenme hareketlerine yol açmıştır. Makalenin amacı sosyalist yazar olarak tanınan Shaw ve Wells'in, edebiyat tarihinde önemli bir yeri olan bu tartışmasını ele alarak aynı eğilimlere sahip olduğu düşünülen yazarların da ne kadar farklı fikirlere sahip olduklarını ve bu fikirlerden hiçbir şekilde vazgeçemediklerini göstermektir.

Anahtar Sözcükler


H. G. Wells; G. B. Shaw; Fabian Society; Burjuva Değerleri

Tam Metin:

PDF