Habibü’s-Sîyer’e Göre Türkiye Selçukluları

Mustafa ŞAHİN

Öz


Timurlular döneminin önde gelen tarihçilerinden olan Hândmîr; yalnızca dönemi ile ilgili verdiği bilgiler açısından değil, kendinden önceki dönemlere ait verdiği bilgiler açısından da oldukça önemli bir yazardır. Günümüze ulaşmamış bir kısım eserleri görüp faydalanmış olması da onun eserlerinin kıymetini bir kat daha arttırmaktadır. Çalışmamızda Gıyâsüddîn-i Hândmîr’in Habibü’s-Sîyer adlı eserine göre Türkiye Selçukluları ele alınmıştır. Anadolu’nun tarihine ve kültürüne yaklaşık 250 yıl damgasını vurmuş, kendisinden sonra gelen beylikler ve bilhassa Osmanlılar’ın sağlam bir kültürel temele oturmasında birincil rol oynamış olan bu devletin çeşitli kaynaklara göre incelenmesi onu daha iyi tanımamıza sebep olacaktır. İşte bu çalışma Hândmîr’in eserindeki bilgileri olduğu gibi vererek tarihçilerin faydasına sunmayı amaçlamıştır.

Anahtar Sözcükler


Hândmîr; Habibü’s-Sîyer; Anadolu; Türkiye Selçuklu Devleti; Moğol

Tam Metin:

PDF