Giacomo Leopardi ve Modern Türk Şiiri: İzleksel ve Şiirsel Benzerlikler

Necdet ADABAĞ

Öz


Leopardi, klasik (Yunan-Roma) kültürle yetişmiş, romantik ve aydınlanmacı kültürle yoğrulmuş bir şair/yazardır. Şiirlerinde duygu öne çıkmaktadır. Bu nedenle şiirlerini, duygusal bir ruh yapısının yansımaları olarak görmek gerekir. Modern Türk Şiirine yakın bu söylemler, Leopardi'nin I Canti (Şarkılar) adlı yapıtında kolayca saptanabilir. Çoğu zaman aynı kültürel, toplumsal ve tarihsel ortamda yetişmiş sanatçılar arasında benzerlikler mevcuttur. Ayrıca, Leopardi ve Modern Türk Şiiri arasında izleksel ve şiirsel benzerliklerden söz ederken, duygu birlikteliğinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekir. Bu çalışmada, Leopardi ve Modern Türk Şiiri arasında var olduğu düşünülen ilişkiler incelenmekte ve şiirlerinden örnekler verilerek, benzer duygu dünyasına sahip şairlerin davranışları irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Giacomo Leopardi; Modern Türk Şiiri; Benzerlik