Modern Roman Arayışı ve Kalpazanhlar (2)

Zümral ÖLMEZ

Öz


Bu makalede,  André Gide’in modern romanı üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Daha önce yazdıklarına benzemeyen bir kitap yazmayı isteyen yazar, bu tasarısını Kalpazanlar’ın yayımlanmasıyla gerçekleştirir. Yazarın “ilk ve tek romanı”nın özgünlüğü, Kalpazanlar başlıklı bir roman kişisi sunmasıdır. Bu, yazara yapıtın ortaya çıkışı hakkında işaretler gösterme ve anlatma biçimine yenilik getirme olanağını sunar. Makalede, anlatının yeni ögelerini ve romanın yenilenmesini açığa çıkarmak amacıyla, özellikle yapısı, zamansallığı, uzamı ve kişilerin sunumu üzerinde durularak, genel görünüm incelenmiştir. Bu incelemenin sonunda birkaç açıklayıcı ögeye indirgenmiş betimlemeler, zamansız bir kronoloji, bir devamlılık olasılığını fikri veren açık sonlar, romansal alt türlerle parodik oyunlar ile iç içe giren çeşitli olay örgüleri ve roman kişilerinin çoğaltılması gibi, Gide romanının yeniliğini haber veren unsurlar gözlemlenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Modern Roman; Yenilik Arayışı; Romansal Anlatı; Kalpazanlar

Tam Metin:

PDF