Tarihte Çeviri: Antik Çağdan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Edebi Çeviri Kuramları -1. Antik Çağdan Barok Çağın Sonuna Kadar

Rezzan KIZILTAN

Öz


Makalede, Antik Çağ'dan 19. yüzyıl sonuna ve Antik Çağ'dan Barok Çağ'ın sonuna kadar edebi çeviri kuramları tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Çeviri; Kültür; Orijinal Metin; Hedef Metin; Çevirmen

Tam Metin:

PDF