Miguel Mihura ve Bir Oyunu: “Üç Silindir Şapka"

Hale TOLEDO

Öz


İç Savaş sonrasında ortaya çıkan kültürel ve ekonomik sarsıntılarla birlikte, XX. yüzyıl İspanyol Tiyatrosu yeni bir canlanma dönemine girmişti. Toplumsal gerçeklikler, burjuvazi eleştirisi, toplumsal değerleri vurgulama kaygısı bu dönem tiyatrosunun en popüler konuları arasında yer almaktaydı. Bu oyunda yazar bir yandan toplum eleştirisi yaparken diğer yandan insan duygularını derinlemesine inceleyerek aynı zamanda insanların zayflığını sorgulamaktadır. Kafası karışık insanların acıklı taraflarını şiirsel bir dil ve düş gücü ile izleyiciye aktarılır. Kara mizah izleri taşıyan ve garip elementler içeren “Üç Silindir Şapka”, trajediyi tehlike duygusu ve becerisizlikle pekiştiriyor.

Anahtar Sözcükler


İç Savaş; İspanyol Tiyatrosu; Kara Mizah

Tam Metin:

PDF