Finike ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri

Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Öz


Finike, Akdeniz Bölgesi’nin batısında, Beydağları’nın güneyinde yer almaktadır. Antik çağlardan günümüze kadar olan uzun bir dönem boyunca iklim koşullarının insdan yaşamına ve tarıma uygun olması nedeniyle çok sayıda uygarlığa ait yerleşmeler kurulmuştur. Tipik Akdeniz iklimi özelliklerine sahip olan Finike’de yıllık ortalama sıcaklık değeri 18.7 ℃ dır. Bununla beraber, sıcaklık değerleri Beydağları’nda yükseltiye bağlı olarak azalır. Yıllık yağış miktarı ise928.6 mm dir. Finike turunçgil, özellikle portakal, üretimiyle tanınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Finike; Sıcaklık; Yağış; Beydağları

Tam Metin:

PDF