Türkiye'de Termik Dönemlerin Yayılışı ve Süreleri

İhsan ÇİÇEK

Öz


Türkiye'de, matematik konumu nedeniyle belirgin sıcaklık farklılıklarına sahip çeşitli termik dönemler yaşanır. Ülkemizin coğrafî konumu, matematik konumu nedeniyle oluşan bu termik dönemlerin süreleri ve yayılış alanları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu çalışmada termik dönemlerin ülkemizdeki yayılışlarını ve sürelerini belirlemek amacıyla üç termik dönem ve yedi termik devre saptanmıştır. 20.0°C ve üzerindeki dönem sıcak, 10.0-19.9°C arasındaki dönem ılık ve 9.9°C ve altındaki dönem soğuk dönem olarak belirlenmiştir. Her bir termik dönem 5.0°C"lik termik devrelere ayrılarak dönemler içerisindeki ve arasındaki geçişlerin hızları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Termik Dönemler; Termik Dönemler- Yayılış; Termik Dönemler- Süre; Termik Dönemler - Türkiye

Tam Metin:

PDF